Om Altitudteatern

Altitudteatern är en fri teatergrupp som skapar utforskande feministisk scenkonst, med nyskapande dramatik i fokus. Altitudteatern har sin bas i Stockholm och en filial i Göteborg. Vi verkar för ett brett och bildande konstnärskap med många utbyten av kunskap och erfarenheter, konstnärer och organisationer emellan.

Styrelse

Siri B. Bengtén
Bygg Mia Ohlsson
Josefine Rapp
Linnéa Wäisänen
Jonatan Lewerth