Om Altitudteatern

Altitudteatern är en fri teatergrupp som skapar feministisk scenkonst.

Vi på Altitudteatern verkar för ett brett och bildande konstnärskap med många utbyten av kunskap och erfarenheter, konstnärer och organisationer emellan.

Styrelse

Siri B. Bengtén
Bygg Mia Ohlsson
Josefine Rapp
Jonatan Lewerth
Linnéa Wäisänen

© 2017 av Altitudteatern